پل ورهوفن

در هفتادوچهارمین دوره گلدن گلوب فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان کاندیدا بود اما این جایزه...

تلفیق سینمای اکشن با سینمای مؤلف از ویژگی‌ آثار اوست. ورهوفن از اروتیسم آغاز کرد، به سینمای علمی...