پل کامینز

چیدمانی با ۹۰۰ هزار‌ شقایق در برج لندن، خاطره کشته‌شدگان جنگ جهانی اول را گرامی می‌دارد. شهروندان داوطلبانه...