پناهجويان افغانی

حسين ابراهيمی، امام جمعه شهرستان انار در استان کرمان گفته است کشاورزان اين شهر خواهان لغو قانون منع سکونت...

پليس اندونزی ۷۲ پناهجو از کشورهای ايران و افغانستان را بازداشت کرد.


به گزارش زمانه، اين پناهجويان که دو...