پناهجویان آفریقایی در لیبی

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل دولت مالت در راستای سیاست راهبردی اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان شمال آفریقا،...

هلال احمر تونس این حادثه را «یکی از بدترین فجایع سال‌های اخیر» خوانده است.

پناهجویان از سودان جنوبی خود را به لیبی رسانده و از آنجا با قایق راهی اروپا شده بودند که...