پناهجویان در آب‌های لیبی

روز دوشنبه و سه شنبه حدود پنج هزار پناهجو از سوی سرویس‌های امدادرسانی، نیروی دریایی ایتالیا و گروه‌های امدادی...