پناهجویان سوری در لبنان

به گفته وزیر خارجه لبنان، دادن ضمانت امنیتی به پناهجویان «در صدر همه آشتی‌ها است که همین اکنون در...

ژنرال عباس ابراهیم، مسئول امنیت ملی #لبنان اعلام کرد که از آغاز سال کنونی میلادی تا کنون ۵۰ هزار...