پناهجویان و مسیر مدیترانه

هلال احمر تونس این حادثه را «یکی از بدترین فجایع سال‌های اخیر» خوانده است.

در ۱۷ سال گذشته بیش از ۳۳هزار پناهجو در مدیترانه کشته و مفقود شده‌اند. سازمان ملل تمهیدات اروپا برای...