پناهجویان و کرونا

زینب بالجیوگلو  و مورات اردوغان- ۹۸ درصد از جمعیت پناهجویان در ترکیه خارج از اردوگاه‌ها و در مناطق شهری و پیراشهری...

نشریه اشپیگل آلمان از ابتلای ۲۳ پناهجوی آفریقایی در اردوگاه ریتسونا در نزدیکی آتن خبر داده و نوشته است...