پناهجویان کاله

صدها پناهجوی آفریقایی و افغانستانی در بخش‌های مختلف اردوگاه کاله با هم درگیر شدند. بر اثر تیراندازی پنج پناهجو...

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت پناهجویان کاله، واقع در شمال فرانسه ابراز نگرانی کرد.

ظرف یک هفته اردوگاه پناهجویان کاله باید برچیده شود. از دوشنبه ۲۴ اکتبر ساکنان این اردوگاه به مناطق مختلف...

چند نوازنده، خواننده و رقصنده ایرانی، سال ۱۳۹۵ را با برگزاری کنسرتی در اردوگاه پناهجویان «کاله» آغاز کردند. نزدیک...