پناهندگان افغانستانی در ايران

دبیرکل شورای پناهندگان نروژ: «برنامه کمک نقدی ما به هزاران خانواده اجازه می‌داد تا این وضعیت رو به وخامت...

معاون امنيتی و انتظامی وزير کشور، آمار رسمی پناهندگان افغانستانی در ايران را ۸۵۰ هزار نفر اعلام کرد.

 

به گزارش...

به گفته يک مقام مسئول در نيروی انتظامی ايران، اتباع افغانستانی پس از پايان آذرماه در صورت نداشتن مدارک...

به گفته يک مقام مسئول در ايران، پليس گذرنامه اين کشور با پناهندگان افغانستانی بدون گذرنامه برخورد خواهد کرد.

 

خبرگزاری...