پناهندگان سوری در ترکیه

سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که ترکیه پناهندگان سوری را وادار به بازگشت به وطن خود می‌کند....

رئیس ‌جمهوری ترکیه دوشنبه ۲۸ ژانویه / ۸ بهمن گفت که کشورش می‌خواهد مناطق امنی را در شمال سوریه...

بیش از یک میلیون نفر از آوارگان جنگ داخلی سوریه و پناهندگان سوری امروز ساکن شهرهای مختلف ترکیه هستند...