پناهندگان عراقی

تعداد پناهندگان عراقی در ۹ استان ایران، ۳۳ هزار نفر است. عده‌ای از آن‌ها برای گذران زندگی مجبور به...

ده‌ها هزار پناهجوی افغانی و