پناهندگی ادوارد اسنودن

در پی پذیرش پناهندگی موقت

ادوارد اسنودن مأمور پیشین سازمان

آناتولی کوچرنا، وکیل مدافع ادوارد

مارتین دمپسی، رئیس ستاد مشترک

ادوارد اسنودن مأمور پیشین سازمان

ادوارد اسنودن امروز بنا به درخواست‌اش با ۱۳ شخصيت روس، از جمله دو وکيل معروف و نمايندگان سازمان عفو...

ادوارد اسنودن، مأمور اطلاعاتی آمریکا

ونزوئلا و نیکاراگوئه اعلام کردند

ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه