پنجاب

زمین‌لرزه ای به بزرگی ۵,۸ ریشتر «کشمیر» و مناطقی در «پنجاب» پاکستان را لرزاند. شدت زمین‌لرزه به حدی بوده...

خانزاده، یکی از وزرای ضد طالبان پاکستان و رئیس ایالت پنجاب در طرح اقدام ملی پاکستان علیه تروریسم بود....

سیل ناشی از بارندگی شدید موسمی جان ۵۰۰ نفر را در پاکستان و هندوستان گرفته و خطر جانی دو...