پنجمین جشنواره فیلم سبز

بهنام خسروانی- پنجمین جشنواره فیلم سبز ایران در حالی آغاز می‌شود که در نهایت این جشواره توانست به طور...

محل برگزاری جشنواره فیلم سبز در تهران مشخص شد. در سینما فلسطین سینماگران، مردم و هنرمندان محیط‌زیستی با...

استان‌‌های بوشهر، اصفهان و هرمزگان اعلام آمادگی کرده‌اند که آثار جشنواره فیلم سبز را به نمایش بگذارند، اما سالن...