پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا

پس از ثبت‌نام گسترده افراد برای نامزدی انتخابات شوراها، ۱۲ نماینده اصلاح‌طلب از ثبت‌نام‌کنندگان خواسته‌اند برای کمک به تشکیل...

حضور شش درصدی زنان در مقابل حضور ۹۳ درصدی مردان چه تاثیری در انتخابات شوراهای شهر و روستا...

در دوره گذشته انتخابات شورای شهر و روستا در سال ۱۳۹۲، سهم زنان کاندیدا، تنها ۴ درصد بوده...