پنجمین سالگرد جنبش سبز

آرش جودکی − جنبش سبز گسستی دوگانه با خود همراه آورد: گسست از انقلاب اسلامی و گسست از اصلاح‌طلبی.

آرش جودکی − همه پارادوکس جنبش سبز اینجاست: نخواستن جمهوری اسلامی بدون انقلاب، از دست آن گریختن بی دست...

محمدرضا زرگریان – این نوشته نگاهی می‌کند به کتاب «رسانه، قدرت، و سیاست در عصرِ دیجیتال» که فرآهم آمده‌...

نسیم روشنایی − جنبش سبز از مرحله ادغام نیروها فراتر نرفت و به مرحله بوروکراتیزاسیون و رسمی شدن نرسید.

امین درودگر − گفتاری که جنبش سبز را در سال ۱۳۸۸ شکل داد، عزیمت‌گاه خود را چنین حکمی قرار...

مهدی جامی − این پنجساله دوره‌ای واقعا سبز بوده است. پس اول در سبزی ایده‌های رسانه‌ای خوب است تامل...

محمدرضا شالگونی − بدون اصلاح طلبان، "جنبش سبز" نمی‌توانست شکل بگیرد؛ اما آن جنبش را ساخته و پرداخته اصلاح...

فرهاد خسروخاور − جنبش سبز درانجام اصلاحات دموکراتیک درون رژیم ناکام ماند و، به این معنا، نشانگر پایان جنبش...

فرهاد خسروخاور − برای درک جنبش سبز در ایران، باید به آن ازمنظری تاریخی نگریست. این جنبش نتیجه‌ی رشد...

یحیی بزرگمهر − اخگر جنبش سبز چرا ناپدید شد؟ چگونه از دلش موج بنفش بیرون آمد و از فراز...

مراسم خاکسپاری سهراب اعرابی، صبح روز ۲۲ تیر ۸۸، در بهشت زهرای تهران بر‌گزار شد و از همان جا...

اکبر گنجی − حرکت سبز جنبش نبود: ۱. به معنای کلاسیک جنبش‌های اجتماعی که دارای سازمان و رهبری تثبیت...

مهران رضایی − ناجنبش‌ها متشکل از مردم عادی هستند و سیاسی بودن شان به سیاسی شدن زیست روزمره شان...

عادل و مژده عطار − پای صحبت یک کنشگر مصری نشستیم تا هم از مصر کنونی و مبارزه در...

پانته‌آ بهرامی − "جنبش سبز" چه خصلتی داشت و به چه معنا آتش زیر خاکستر است؟ گفت‌وگو در این...

مجید محمدی − جنبش سبز همانند جنبش‌های مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و بهمن ۵۷ یکی از سرمایه‌های اجتماعی...

حمید مافی- آیا دولت روحانی را می‎توان پیامد انتخابات سال ۸۸ دانست؟ آیا بنفش‎ها همان سبزهای سرکوب شده‎اند که...

مهدی تاجیک - گروهی از سبزها امیدوارند که بعد از مهیا شدن شرایط و باز شدن نسبی فضای...

فرهاد مرادی و امید رضایی − حصر تنها بدن «میرحسین» را به بند نکشیده، بلکه حاکم توانسته به این...

عزیز خسروشاهی − مردم اکنون پس از گذشت ۵ سال از آن انتخابات و حرکتی که "جنبش سبز" نام...