پنجمین سالگرد کار رادیو زمانه

پنج سال پیش در چنین روزهایی و به‌طور مشخص در چهارم اوت ۲۰۰۶، در شب صدمین سالگرد انقلاب مشروطه...