پوشش اسلامی

محمدتقی رهبر، امام جمعه اصفهان از نمايش نوعی از پوشش در تلويزيون ايران انتقاد کرد و آن را «باعث...

پخش زنده گفت‌وگو با دو زن از یک خانواده با پوششی غیرمتداول، در برنامه «زنده ‌باد زندگی» از شبکه...

علی‌رضا پناهيان، معاون فرهنگی نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها گفت آن زمانی که کت و شلوار در ايران...