پول

بیل مورر- آیا پول واقعاً از پوست تبدیل شده است به اپلیکیشن دیجیتال؟ به‌هر‌حال، پول همواره نشانه‌ای از روابط...

نیلوفر جعفری- چه چیزی باعث می‌شود که با وجود انواع امکانات برای یک زندگی راحت‌تر نمی‌توانیم خوشحال باشیم...

بانک مرکزی به خبرهای منتشر شده درباره انتشار اسکناس ۵۰‌هزار ریالی با طرح و نقش جدید واکنش نشان داده...

با پایان یافتن مرحله طراحی و در صورت تائید بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسکناس‌های ۲۰هزار...

محمود بهمنی، رئیس کل بانک