پولیتزر ۲۰۱۶

آن‌ها به خاطر یک گزارش افشاگر درباره برده‌داری در آسیای جنوب شرقی مدال طلای پولیتزر را به دست آوردند....