پویا عزیزی

پویا عزیزی- دلسردی ترکیه از غرب و خزیدن آن در محور روسیه طی ماه‌های اخیر یکی از عوامل مهم...

پویا عزیزی − ایالات متحده از حسن روحانی چیزی را می‌خواهد که او از انجام آن ناتوان است.

پویا عزیزی - دوران کالکان عضو شورای رهبری حزب کارگران کردستان می گوید: «حزب عدالت و توسعه شکست خورده...