پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله

زلزله ۷ ریشتری در تهران زندگی ۲ میلیون نفر را مستقیما تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این‌حال مدیریت علمی...