پیاده‌روی یک زن بدون حجاب و مانتو در شیراز

معاون اجتماعی نیروی انتظامی شیراز گفته این زن «رفتاری طبیعی و عادی» نداشته و احتمالا «مشکل روحی و روانی»...