پیام نوروزی خامنه ای

امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت به روال همیشگی همان سخنان نوروزی رهبر جمهوری اسلامی را...

یک کالای مورد حمایت دولتی: عبای آخوندی، محصول کارگاهی در مازندران. معلوم نیست مواد اولیه آن از کجاست.

رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود از وضعیت اقتصادی انتقاد کرده و خواهان پیشبرد اقتصاد مقاومتی شده بود....

رئیس جمهوری اسلامی از موفقیت‌های اقتصادی دولتش و به اجرا در آمدن توافق هسته‌ای سخن گفت در حالی‌که «رهبر»...