پیام نوروزی روحانی

رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود از وضعیت اقتصادی انتقاد کرده و خواهان پیشبرد اقتصاد مقاومتی شده بود....

رئیس جمهوری اسلامی از موفقیت‌های اقتصادی دولتش و به اجرا در آمدن توافق هسته‌ای سخن گفت در حالی‌که «رهبر»...