پیراهن آستین کوتاه

تصویری از یک برگه جریمه شهرداری #کنگاور استان #کرمانشاه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن...