پیشتازان فضا

پیشتازان فضا با هیکارو سولوی همجنس‌گرا روی پرده‌ی سینماها رفت و بدین ترتیب گامی دیگر در جهت نشان دادن...

در آمریکای شمالی و در اروپا فیلم «پیشتازان فضا» ساخته جاستین لی رکورد شکست. در این فیلم به...

در مهم‌ترین رویداد سینمایی در فصل تابستان در کشورهای غربی، به یک خانواده «رنگین‌کمانی» هم فضایی اختصاص داده شده....