پیشگامان نقاشی معاصر ایران

پروانه اعتمادی به مدت هشت ماه مقابل دوربین بهمن کیارستمی نشست: روایتی از تاریخ هنر معاصر ایران، از...

کیانوش فرید - کلانتری با کاهگل آثاری یکسره متفاوت خلق کرد که بازتابی طبیعی از طبیعت و روستاهای...

کیانوش فرید - هوشنگ ایرانی با وجود نقاشی‌های کم‌شمارش در شمار نقاشان پیشگام و البته مؤثر هنر مدرن ایران...

کیانوش فرید - غلامعلی مکتبی به دلیل تصویرسازی‌هایش برای کتاب‌های درسی و کتاب‌های شعر و داستان کودکان شناخته می‌شود....

کیانوش فرید- منوچهر معتبر از نقاشان معاصر ایران است. او بر استفاده از خط و طراحی تأکید می‌کند. پیامدهای...

کیانوش فرید – پرویز تناولی در آثارش از عناصر هنر بومی و سنتی ایران و از نشانه‌های دوران کهن...

احمد اسفندیاری، از پیشگامان نقاشی معاصر ایران در آستانه نوروز درگذشت. نگاهی داریم به گفت‌و‌گوی رادیو زمانه با او...

علی اصغر معصومی از نقاشان و تصویرسازان پیشگام ایران است که به‌ویژه در تلفیق هنرهای تزیینی ایرانی و مینیاتور...

کیانوش فرید - منوچهر نیازی از دیگر نقاشان معاصر ایران است که در نزدیک به شش دهه گذشته در...

کیانوش فرید - محمد ابراهیم جعفری از نقاشان معاصر و از پیشگامان هنرهای انتزاعی در ایران محسوب می شود.

او...

کیانوش فرید- جعفر پِتگر، از جمله دیگر نقاشانی است که همچون علی اکبر صنعتی نماینده و وارث مکتب کمال‌الملک...

کیانوش فرید- علی اکبر صنعتی از نخستین نقاشان و مجسمه‌سازان پیشگام ایرانی و از مهم‌ترین وارثان مکتب کمال‌الملک در...

کیانوش فرید - سمبات درکیورغیان (Sumbat Der Kiureghian)، از دیگر نقاشان پیشگام در تاریخ نقاشی معاصر و از برجسته‌ترین...

کیانوش فرید - منیر شاهرودی فرمانفرمائیان از جمله هنرمندان پیشگام در نقاشی معاصر ایران است که همچنان خلاقانه آثار...

محمود فرشچیان، از نقاشان پیشگام و یکی از شناخته‌شده‌ترین هنرمندان ایرانی در عرصه جهانی‌ست و کار‌هایش، جلوه‌ای ویژه...

کیانوش فرید - یرواند نهاپتیان، از پیشگامان نقاشی مدرن در ایران است که نوآوری‌ها و تلاش‌هایش به ویژه در...

علی اکبر صادقی، از دیگر نقاشان معاصر است که به ویژه به دلیل حضور عناصری از فرهنگ ایرانی در...

کیانوش فرید (نگار نخعی) - ناصر عصار، از نقاشان پیشگام ایرانی است که گرچه بیشتر در غرب و مخصوصا...

نقاشی‌های ایران درودی به نقاشی پست‌امپرسیونیست‌ها نزدیک بود با رگه‌هایی از اکسپرسیونیسم. سپس به سوررئالیسم گرایش یافت و...

نگار نخعی - چنگیز شهوق یکی از چهره‌های به‌نام در میان نقاشان نوگرای ایرانی است. او نه تنها به...