پیش نویس قطعنامه حفاظت از حقوق بشر در ایران

۳۰ گروه و سازمان حامی حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته‌اند با رای مثبت خود پیش...