پیمانکاران

مریم حیدریان - دلالی نیروی انسانی، تحت عنوان برون‌سپاری در شهرداری مدت‌ها است کلید خورده و فراگیر شده است.

کارگران اتوبوسرانی رشت به اشتغال از طریق پیمانکار و عدم امنیت شغلی خود معترضند. آن‌ها در یک تجمع اعتراضی...