پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم اعدام علیرضا تاجیکی، متهم به تجاوز و...