پیمان تجاری اروپا و اوکراین

مسکو پیمان تجارت آزاد با کی‌یف را از اول ژانویه ۲۰۱۶ ملغی می‌کند. این درست روزی است که توافقی...