پیمان صلح کلمبیا

با تصویب قانون عفو چریک‌های فارک در دو مجلس سنا و نمایندگان کلمبیا بخش مهمی از توافقنامه صلح دولت...

دولت کلمبیا و چریک‌های گروه فارک می‌خواهند فردا (پنج‌شنبه ۲۴ نوامبر / ۴ آذر) پیمان صلح جدید را که...