پیمان منع موشک‌ های هسته‌ ای میان‌ برد

روسیه می‌گوید آمریکا رویای بدل‌شدن به تنها ابرقدرت جهان را در سر دارد. ترامپ اما گفته تنها در صورتی...