پیوستن ایران به جامعه جهانی

آیت‌الله کاظم صدیقی، امام‌ جمعه موقت تهران گفت پیوستن به جامعه جهانی ایران را به زمان قاجار و پهلوی...