چاه‌های غیر مجاز

طبق اعلام سازمان محیط زیست، زمین‌های جنوب تهران ۹۰ برابر بیش از استانداردهای اروپا دچار فرونشست شده‌اند. از دلایل...

ایران در چهل سال گذشته با بحران آب رو به رو بوده و اکنون تامین آب بیش از ۵۰۰...