چاه زمزم

با آغاز حج و سفر زائران ایرانی به مکه گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه آب چاه زمزم...