چاه های غیرمجاز

بیشترین میزان فرونشست در جنوب و جنوب غربی بخش‌های میانی تهران گزارش شده. زیرساخت‌های پایتخت در خطر است. این...

در ایران فرونشست زمین را به برداشت زیاده از آب‌های زیرزمینی مرتبط می‌دانند. تهران، کرمان و دشت‌های مشهد...

به‌گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعداد چاه‌های غیرمجاز این استان ۱۵۶۰۰ حلقه است که ۶۷۲ میلیون مترمکعب...

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ورامین حکمی مبنی بر پر کردن تمامی چاه‌های غیرمجاز دشت ورامین و توقیف دستگاه‌های...