چشم روباه

حمید مافی - پرستو دوکوهکی و مرضیه رسولی دو روزنامه‌نگار بازداشت شده با قرار وثیقه آزاد شدند اما نگرانی‌ها...