چنارهای ولی عصر

به گفته علی‌محمد مختاری مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، چنارهای کهنسال خیابان ولی عصر ترمیم و...