چک برگشتی

محمود احمدی، دبيرکل بانک مرکزی آمار چک‌های برگشتی را بالا دانست و گفت: «در حال حاضر به‌طور متوسط روزانه...

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین

یک مقام مسئول در بانک مرکزی ایران  با بیان اینکه تعداد چک‌های برگشتی ۱۴۲ درصد افزایش یافته، از...

حمید مافی - گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در هفت سال گذشته هر یک ساعت ۷۵۰ فقره...