چک برگشتی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش کل چک‌های برگشتی در اسفندماه ۹۸ و در اولین ماه شیوع کرونا...

سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی بیشترین آمار مبادله چک را دارند. خوزستان، ایلام، لرستان و کهیگیلویه و...

آخرین آمار مربوط به مبادله چک در ایران حاکی از آن است که در اردیبهشت‌ماه سال جاری نزدیک به...

بر اساس تازه‌ترین آمارها از گردش چک در سیستم بانکی ایران، از حدود هفت میلیون چک مبادله شده در...

بانک مرکزی ایران در آمار جدید خود گفته است که در سال ۱۳۹۵ میزان چک‌های برگشتی، بالغ بر ۱.۴...

روزانه ۲۱هزار و ماهیانه ۶۴۱ هزار فقره چک در ایران برگشت می‌خورد. آماری نگران‌کننده که مسئولان دولتی به‌رغم وعده‌های...