ژاله وفا

ژاله وفا − مردم به خاطر کرونا کشتار آبان و مقاومت را فراموش نکرده‌اند.

هرچند سخنگوی دولت از کنترل تورم و «نفت‌زدایی»‌از بودجه خبر داده است،‌ یک اقتصاددان به زمانه می‌گوید که این...

ژاله وفا - در همه جای دنیا کسی که حسابش پاک است از بازرسی و حسابرسی باکی ندارد اما...

ژاله وفا: دستگاه تولیدی‌اقتصاد ایران بیمار و تعطیل است. کشاورزی و صنعت توان جذب نیرو ندارند. استبداد و تسلط...

ژاله وفا - قبول دعوت را "رای دادن" به ناتوانی و حقارت و جهل خود و هموطنانم می‌دانم. خامنه‌ای...

به طیفی از فعالان سیاسی متعلق هستم که از وظیفه افشاگری دست نشست و با کتاب و مقاله و...