ژنو ۴

۱۴ مارس در آستانه پایتخت قزاقستان و ۲۰ مارس در ژنو مذاکرات صلح سوریه ادامه پیدا می‌کند. اختلاف بر...

ژنو ۴ همچنان پرتنش است. حکومت سوریه مخالفان را به کارشکنی متهم کرده، مخالفان اما خواهان دخالت بیشتر آمریکا...

برکناری اسد و تشکیل یک دولت موقت اکنون قابل مذاکره است. آیا دادخواست ۷ پناهجوی سوری درآمدی‌ست بر پیگرد...

نقض آتش‌بس در مذاکرات ژنو ۴ را مختل کرده است. با شرکت کردهای سوریه در این مذاکرات امید می‌رود...