ژيلا کرم‌ زاده مکوندی

روز سه‌شنبه ۱۸ ماه مارس، جایزه شش فعال حقوق بشر ایرانی با عنوان «جایزه حقوق بشرى ر‌ها» در یک...

ژيلا کرم‌زاده مکوندی، پروين ذبيحی، رسول بداغی، رضا شهابی، مجيد توکلی و فرامرز محمدی، شش برنده جايزه حقوق بشری...

ژيلا کرم‌زاده مکوندی، شاعر و از همراهان مادران پارک لاله (مادران عزادار)، بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.