کابینه حسن روحانی

ایمن‌آبادی «قصور و عدم امضای حکم مینو خالقی و ناتوانی در اخذ حدود پنج میلیون رای روحانی و انتصاب...

ناطق نوری، رئیس سابق دفتر بازرسی رهبری ایران پیشنهاد حسن روحانی برای حضور در دولت او به عنوان دبیر...

در جلسه بررسی رای اعتماد به کابینه حسن روحانی در مجلس، برخی از نمایندگان در نطق‌های خود از ادبیاتی...

یکی از مهم‌ترین انتقادهای طرح شده نسبت به انتصاب الهام امین‌زاده به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهوری، نداشتن عملکرد...

رای‌گیری برای همه وزرای ‌پیشنهادی

گروهی از ناشران ایران در نامه به حسن روحانی، پس از آسیب‌شناسی نشر ایران درخواست‌هاشان را مطرح کردند...