کابینه دولت

پس از استعفای وزیر ورزش، استعفای علی جنتی، وزیر ارشاد و علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش نیز رسما...

کابینه دولت روحانی در شرف تغییر سه وزیر است. در پی استعفای محمود گودرزی، وزیر ورزش خبرهایی از استعفای...

مریم حسین‌خواه - هنوز فهرست نهایی و قطعی اعضای کابینه جدید از سوی حسن روحانی اعلام نشده، اما گفته...