کاخ سعد‌آباد

به گفته فرماندار شهرستان شمیرانات پرونده‌ای درباره سکونت افراد در کاخ سعد‌آباد در دستگاه قضایی تشکیل شده که آخرین...

یک مقام سازمان میراث فرهنگی می‌گوید برخی افراد از سال‌ها پیش در بخش‌های شمالی کاخ سعد‌آباد زندگی می‌کنند که...