کاخ سفید

هرج و مرج در کاخ سفید و ناکارآمدی دولت مهمترین موضوع بحث این روزهای آمریکاست. برخی مخالفان دموکرات ترامپ،...

مسئولان کاخ سفید از ورود هفت رسانه به یک کنفرانس مطبوعاتی ممانعت به عمل آوردند. این رسانه‌ها عبارت...

جاش ارنست در پاسخ رئیس بانک مرکزی که خواهان پایبندی آمریکا به برجام و تسهیل مبادلات دلاری شده بود،...

تیراندازی در بخش بازدیدکنندگان کنگره آمریکا موجب شد که پلیس و نیروهای امنیتی برای ساعاتی اطراف کاخ سفید و...